dot dot
คู่มือการใช้งานเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรก รุ่น WH-505A article

คู่มือการใช้งาน

เครื่องไล่ลมเบรก WOLF’S HEAD

WH-505 A 

 

รายละเอียดของเครื่อง

1

ช่องทางลมเข้า

8

ตัวถังด้านบนบรรจุน้ำมัน

2

วาล์วช่องทางลมเข้า

9

เกจวัดแรงดัน

3

ตัวปรับตั้งแรงดันลม

10

วาล์วช่องทางน้ำมันออก

4

วาล์วระบายลม

11

คอปเปอร์ต่อช่องทางออก

5

วาล์วนิรภัย

12

ชุดหัวต่อกระปุกน้ำมันเบรก

6

มือจับ

13

ตัวดูดน้ำมันเบรก

7

ฝาปิด

14

กระป๋องรองน้ำมัน

 

ขั้นตอนการทำงาน

  1. เปิดฝาด้านบนเครื่องแล้วเติมน้ำมันเบรกลงในถังด้านบน(ถังสามารถเติมน้ำมันเบรกได้ 5 ลิตรและควรเติมอย่างน้อย 1 ลิตรขึ้นไป)
  2. ดูดน้ำมันเบรกเก่าออกจากกระปุกน้ำมัเบรกพร้อมกับเช็คทำความสะอาดถ้ากระปุกสกปรก
  3. เลือกชุดหัวต่อที่เหมาะสมกับกระปุกน้ำมันเบรก และใส่ชุดหัวต่อเข้าไปขันฝาให้แน่น

ถ้าเป็นฝาปิดธรรมดาให้เลือกใช้ฝายางปิดและใช้สลิงเป็นตัวดึง

4. ต่อสายลมเข้าไปและเปิดวาล์วลมเข้าเครื่อง

 

5. ปรับแรงดันลมที่ตัวปรับแรงดัน โดยให้แรงดันอยู่ที่ระหว่าง0.5 kg/cm – 1.5 kg/cm ดูที่เกจวัดแรงดัน (ปกติแรงดันจะถูกปรับตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้ว)

6.ทำการไล่ลมที่สายน้ำมันของเครื่องก่อนโดยนำชุดฝาต่อเข้าทีที่หัวสายน้ำมันและเปิดวาล์วที่สายให้ลมออกมาจนมีน้ำมันเบรกไหลตาม

7.นำสายน้ำมันต่อเข้ากับชุดฝาต่อที่ทำการติดตั้งไว้แล้วทำการเปิดวาล์วที่สายน้ำมันเพียงเล็กน้อยก่อนเพื่อตรวจเช็ครอยรั่วที่ชุดฝา ถ้ามีการรั่วให้ทำการแก้ไขก่อนจนไม่มีการรั่วจึงเปิดวาล์วให้สุด

8.คลายหัวไล่ลมและนำสายของกระป๋องไล่น้ำมันเบรกต่อเข้ากับหัวไล่ลมเบรก น้ำมันเบรกเก่าจะถูกน้ำมันเบรกใหม่ดันออกมาจนหมด (สังเกตสีน้ำมัน)

9.ทำการคลายหัวไล่ลมล้อต่อไปจนครบทุกล้อแบบเดียวกันจนครบทุกล้อ

10.เมื่อไล่ลมจนครบทุกล้อแล้ว ถอดสายลมออกหรือปิดวาล์วที่ช่องทางเข้า และเปิดวาล์วระบายลมก่อนเพื่อลดแรงดันภายในสายก่อนแล้วจึงถอดชุดหัวต่อออก

*หมายเหตุ ต้องปิดวาล์วลมที่ทางลมเข้าและเปิดวาล์วระบายลมออกอีกด้านหนึ่งก่อนเพื่อระบายแรงดันในสายน้ำมันทุกครั้งก่อนอดชุดไล่ลมเบรกออกเพื่อป้องกันน้ำมันฟุ้งกระจาย

                                                                                                              ฝ่ายเทคนิคและฝึกอบรม

                                                                                                              บริษัท พาร์ทโซน (ประเทศไทย) จำกัด

                                                                                                              โทร 0-2917-7088-90 แฟ็กซ์ 0-2917 7087

                                                                                                              ฝ่ายเทคนิค ต่อ 202
service

คู่มือการใช้งานเครื่องวัดความชื้นในน้ำมันเบรกรุ่น WH-509 article
คู่มือการตรวจเช็คปั๊ม LY200 article
คู่มือการใช้งานเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำยาหม้อน้ำ รุ่น sc-2000 article
คู่มือการใช้งานถังดูด-ถ่ายน้ำมันเครื่อง รุ่น LY-90T article
คู่มือการใช้งานเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกรุ่น WH-508 article
คู่มือการใช้งานเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ รุ่นPC-500 article
คู่มือการใช้งานเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์อัติโนมัติ WH-202A article