dot dot
คู่มือการใช้งานเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกรุ่น WH-508 article

คู่มือการใช้งาน

เครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรก

รุ่น WH-508

 

รายละเอียดเครื่องมือ

 

 

การใช้งาน

1. ดูดน้ำมันเบรกเก่าออกจากกระปุกเติมน้ำมันเบรกที่รถจากนั้นต่อชุดอะแดปเตอร์เข้าไปโดยเลือกให้ตรงรุ่น
 
 
2. เติมน้ำมันเบรกเข้าไปในกระบอกน้ำมันใหม่จากนั้นต่อสายเข้ากับชุดอะแดปเตอร์แล้วเปิกวาล์ว

3. ต่อสายลมเข้ากับเครื่องดูด

4. ต่อหัวดูดเข้ากับสกรูไล่ลมจากนั้นคลายสกรูไล่ลมเบรก

5. เปิดวาล์วให้ลมเข้าเครื่องจะทำการดูดน้ำมันเก่าสังเกตุจนน้ำมันที่ถูกดูดออกมาใสไม่มีฝุ่นป่นออกมา

6.ทำการไล่ลมจนครบทั้ง 4 ล้อ

ข้อควรระวัง

ระวังน้ำมันเบรกหกใส่รถขณะปฎิบัติงาน

ตรวจรอยรั่วของระบบเบรกก่อนทำการเปลี่ยนถ่าย

การถ่ายน้ำมันเก่าออกจากเครื่อง

 น้ำมันถังไปยังภาชนะที่ต้องการถ่ายน้ำมันเก่าทิ้งจากนั้นเปิดวาล์วที่ก้นถังเพื่อถ่ายน้ำมันเก่าทิ้ง


 

 

ฝ่ายเทคนิคและฝึกอบรม

บริษัท พาร์ทโซน (ประเทศไทย) จำกัด

โทร 0 2917 7088-90 แฟ็กซ์ 0 2917 7087

http://www.toolsland.com/

 
service

คู่มือการใช้งานเครื่องวัดความชื้นในน้ำมันเบรกรุ่น WH-509 article
คู่มือการตรวจเช็คปั๊ม LY200 article
คู่มือการใช้งานเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำยาหม้อน้ำ รุ่น sc-2000 article
คู่มือการใช้งานถังดูด-ถ่ายน้ำมันเครื่อง รุ่น LY-90T article
คู่มือการใช้งานเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ รุ่นPC-500 article
คู่มือการใช้งานเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรก รุ่น WH-505A article
คู่มือการใช้งานเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์อัติโนมัติ WH-202A article